Opvang

voor en na schooltijd

Onze Visie en waarden van Helan kinderopvang

Met onze duurzaam groeiende kinderopvang willen wij ouders van baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar een gerust en veilig gevoel geven door te zorgen dat hun kind zich thuis voelt in de opvang. Zo dragen we bij aan het welzijn van het hele gezin. In onze unieke pedagogische werking stellen we de eigenheid en het ritme van elk kind centraal. We gaan voor een eenvoudig toegankelijke opvang met tevreden en competente begeleiders. 

Bovendien trachten wij vanuit onze expertise een positieve invloed te hebben op het Vlaamse opvanglandschap, in nauwe samenwerking met onze vormings- en ondersteuningsdienst. Ten slotte maakt het ons bijzonder trots om samen met de ouder(s) te mogen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. 

De nadruk bij onze binnenschoolse opvanginitiatieven ligt op het sensitief-responsief benaderen van de kinderen. Dat wil zeggen dat de begeleiding op een opmerkzame, attente manier toezicht houdt, met het welbevinden van de kinderen in het achterhoofd. Er worden geen begeleide activiteiten voorzien. De begeleiding zorgt wel voor de nodige spel-impulsen.

Openingsuren

Voorschools Naschools
Maandag 7:00 - 8:35 15:55 - 18:00
Dinsdag 7:00 - 8:35 15:55 - 18:00
Woensdag 7:00 - 8:35 11:45 - 13:00
Donderdag 7:00 - 8:35 15:55 - 18:00
Vrijdag 7:00 - 8:35 15:15 - 17:30

De openingsuren dienen gerespecteerd te worden. Bij te laat afhalen van uw kind na sluitingstijd, wordt er een extra bedrag aangerekend. Indien u om één of andere redenen uitzonderlijk niet voor sluitingstijd aanwezig kan zijn, vragen wij u de opvang telefonisch (0472 38 01 51) te contacteren zodat er verdere afspraken kunnen gemaakt worden.

Prijzen (vanaf 1 september 2023)

Prijzen vanaf 1 september 2023: €1,28 per begonnen half uur.

Indien u uw kind laattijdig afhaalt, dan wordt er een vergoeding van € 25,00 aangerekend.
Eventuele administratiekosten van laattijdige betaling zijn ten laste van de ouders.

Vermits kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar is, kan u bij de overheid een maximumbedrag tot € 11,20 per kind per dag in mindering brengen. Daartoe krijgt u jaarlijks in mei een fiscaal attest van de opvang waardoor u de opvangkosten kan inbrengen bij uw belastingaangifte.

Inschrijvingsfiche

Download de inschrijvingsfiche voor meer informatie en de inschrijving van uw kind(eren).

online inschrijvingsfiche papieren inschrijvingsfiche

Vacatures

Zin om mee te komen helpen in de buitenschoolse kinderopvang? Bekijk de vacature!

Vrijwilliger tinkeltuin

Contactgegevens

Opvanglocatie

Lindenstraat 5
3980 Tessenderlo

Telefoon

Tijdens de opvang: ​0472 38 01 51

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hyperlink
Organisator

Helan Kinderopvang vzw

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk 

Ondernemingsnr.: BE 0464 151 037