Compostmeesters

het Loois Jerommeke

“Jong geleerd, oud gedaan” is het motto van Loois Jerommeke om zeer actief in de scholen aanwezig te zijn. 
Een aantal kringloopkrachten zijn actief bij de lessen "Composteren met kinderen" in de Looise scholen (cursus OVAM). Sommigen geven theoretische lessen, weer anderen nemen het praktische aspect voor hun rekening (maken van vogelhuisjes en insectenhotels, aanleggen van kruiden - en groentetuintjes, vierkantemetertuinieren...). 

Samen met de kinderen ook thuis Vierkantemetertuinieren.De vierkantemetertuin is een compacte groenten-, kruiden- en/of bloementuin met een mix van planten en “preventiebloemen”. Trefwoorden zijn: vlot aan te leggen, met weinig onderhoud en snelle resultaten. Dat willen we toch allemaal, niet?