Inschrijven

iedereen is welkom

Wanneer starten de inschrijvingen?


 Voor inschrijvingen neem je telefonisch contact op met onze school.

NIEUW: alle kleuter – lager – en basisscholen van Tessenderlo werken met één digitaal aanmeldingssysteem. 

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2023-2024 willen inschrijven in een kleuter- lager – of basisschool van Tessenderlo, moeten zich eerst aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.  

 Broers/zussen en kinderen van personeelsleden dienen zich HIER aan te melden.  (periode afgelopen) 
 Andere kinderen dienen zich HIER aan te melden.  (28 februari 9u00 tot en met 21 maart 21u00)  

De aanmeldingsperiodes voor dit schooljaar zijn beëindigd. Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen (indien er nog plaatsen open zijn) neem daarom telefonisch contact op met de school indien u uw kind bij ons wil inschrijven.

Waarom eerst aanmelden? 
Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er voor gekozen om alle nieuwe leerlingen eerst aan te melden. 
Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent aanmeldingen en laat je weten waar je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind fysiek inschrijven op school.   
  
School naar voorkeur 
Het aanmeldingssysteem geeft ouders de tijd om hun kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de aanmeldingsperiode krijgt elke ouder een mail/brief om zijn of haar kind fysiek in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool. De opgegeven wensen worden maximaal gerespecteerd. Indien toch meer ouders zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, past het systeem enkele voorrangsregels toe: eerst de vrije schoolkeuze, vervolgens op basis van afstand en daarna loting. 

Wie moet zich aanmelden voor het schooljaar 2023-2024?
Kinderen geboren in 2021
Kinderen geboren voor 2021 maar die nog nooit zijn ingeschreven in een school in Tessenderlo

Welk adres geef ik op?
Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Het adres dat je opgeeft geldt voor elke school die je kiest. Het softwaresysteem rangschikt de leerlingen volgens afstand (indien de eerste pijler: vrije schoolkeuze) niet gehanteerd zou kunnen worden. De berekening in vogelvlucht gebeurt vanaf het middelpunt van het perceel van de school tot aan het opgegeven adres van het kind. Dit gebeurt op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid. Vogelvlucht houdt geen rekening met logica van bereikbaarheid. 

 Enkele belangrijke data op een rij:

  

Capaciteiten kleuters: schooljaar 2023-2024 

Kleuter Capaciteit Aantal verwacht zittende Vrije plaatsen
Geboortejaar 2018
24 24 0
Geboortejaar 2019 24 18 6
Geboortejaar 2020 24 13 11
Geboortejaar 2021 24 18 6

Capaciteiten lagere school: schooljaar 2023-2024 

Lagere school Capaciteit Aantal verwacht zittende Vrije plaatsen
1e leerjaar
24 12 12
2e leerjaar 24 21 3
3e leerjaar 24 13 11
4e leerjaar 24 16 8
5e leerjaar 24 22 2
6e leerjaar 24 24 0

Welke datum kan mijn kleuter instappen?

Geboortejaar 2021
Kindjes geboren tot en met... Stappen ten vroegste in vanaf...
1 maart 2021
1 september 2023 (na de zomervakantie)
6 mei 2021 6 november 2023 (na de herfstvakantie)
8 juli 2021 8 januari 2024 (na de kerstvakantie)
1 augustus 2021 1 februari 2024
19 augustus 2021 19 februari 2024 (na de krokusvakantie)
15 oktober 2021 15 april 2024 (na de paasvakantie)
13 november 2021 13 mei 2024 (na hemelvaartweekend)