Opvoedingsproject

Ons Eigen Opvoedingsproject

De Lettertrein…
een warmhartige dorpsschool
gelegen midden in het groen,
in de schaduw van de kerktoren.

 • … verbonden met de (parochie)gemeenschap
 • … een lage drempel
 • … een groot hart voor elkaar
 • … milieubewust

een school die gericht is op ‘de totale groei’ van elk kind.

 • In een uitdagende leefomgeving de basis leggen voor het verdere leven, mogen (uit)groeien tot een “mooi” mens.
 • Ruimte geven aan alle aspecten van een kind in ontwikkeling (groei): kennis en inzicht, bewegen, creativiteit, gevoelens, communiceren, sociaal.

Daarom willen we in onze school:

 • Vanuit een positieve ingesteldheid elk kind z’n talenten laten ontdekken en inzetten
 • én kansen geven te groeien in z’n mindere talenten. Fouten maken mag.
 • Ruimte bieden aan de inbreng van elk kind.
 • Kansen geven tot experimenteren, aanzetten tot nadenken, zelf laten ontdekken en verwoorden.
 • Leren zelfredzaam zijn, zelfstandig werken, keuzes maken, samenwerken.
 • Onze kinderen laten ervaren dat ‘leren’ plezant is …

een school waar open communicatie met al de betrokkenen voorop staat.

Met leerlingen en ouders, onder collega’s …

 • … open en eerlijk praten met én luisteren naar elkaar.
 • … op elkaar betrokken én met elkaar begaan zijn.
 • … zich inleven in elkaar én zo leren van elkaar.
 • … vanuit respect voor ieders eigenheid.
  • Geeft (zelf)vertrouwen, zorgt voor een goede samenwerking, doet groeien, versterkt de verbondenheid en het “samen-gevoel”.

Een zorgzame school.

 • Een plaats waar zorgend wordt omgegaan met elkaar, met materialen en het milieu.
 • In een open, gemoedelijke sfeer waarin ieder z’n plekje heeft, zich goed voelt en kan genieten van het werken met en voor elkaar.
  • Met aandacht voor een gezond evenwicht tussen structuur en discipline, afspraken en regels enerzijds en het flexibel en speels inspelen op eenieders noden en situaties die zich voordoen anderzijds.

Een school die kinderen opvoedt die sterk in het leven staan.

 • We willen onze kinderen zien uitgroeien tot mensen die:
  • verwonderd kijken & dankbaar zijn,
  • zichzelf & anderen kunnen waarderen,
  • grenzen kennen & aanvaarden,
  • nederig & rechtvaardig zijn,
  • tolerant & vergevingsgezind,
  • te vertrouwen zijn, eerlijk & beleefd met elkaar kunnen omgaan.
 • Zo dat ze als (jong)volwassenen weerbaar en evenwichtig in onze maatschappij staan.

Een eigentijdse katholieke school die zich wil richten naar wat leven geeft.

 • Waar alle kinderen welkom zijn, met ruimte voor levensbeschouwelijke verscheidenheid én respect voor het christelijk geloof.
 • Waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.
 • Waar ruimte is voor een gelovige kijk op het leven.
 • Waar ervaringen van zin en vragen naar zin voluit kansen krijgen.

Locatie

Lesuren

Maandag 8:50 - 12:00 13:00 - 15:40
Dinsdag 8:50 - 12:00 13:00 - 15:40
Woensdag 8:50 - 11:35  
Donderdag 8:50 - 12:00 13:00 - 15:40
Vrijdag 8:50 - 12:00 13:00 - 15:00

Contact

Lindenstraat 5,
3980 Tessenderlo

013/33 75 19

directie@lettertrein.be
secretariaat@lettertrein.be